Rotačné viskozimetre

HAAKE Viscotester plus
HAAKE Viscotester plus HAAKE Viscotester plus je ručný batériový prístroj pre rýchlu rutinnú kontrolu viskozity kvapalín vo výrobnom procese i v laboratóriu. Pre kvapaliny s jednoduchým newtonovským správaním a za definovaných podmienok je   viac...
ThermoHaake ViscoTester 6/7
ThermoHaake ViscoTester 6/7 ThermoHaake ViscoTester 6/7 plus patrí tiež do skupiny rotačných viskozimetrov s ponorným rotujúcim vretenom. Prístroje majú plne digitálne riešenie, z klávesnice sa zvolí typ použitého vretena a rýchlosť otáčania, a za   viac...
VISCO Basic/Star/Elite
VISCO Basic/Star/Elite Ponorný rotačný viskozimeter VISCO BASIC Plus patrí medzi prístroje typu \"Brookfield\", ktorý meria brzdiaci účinok kvapaliny na disk rotujúci v skúmanej kvapaline. Rýchlosť otáčania je nastaviteľná v stupňoch od   viac...
Rheotest RN 4.1
Rheotest RN 4.1 Rotačný viskozimeter Rheotest RN 4.1 je určený pre meranie viskozity newtonovských kvapalín i tokových kriviek nenewtonovských látok. K dispozícii sú meracie systémy valec - valec a kužeľ - doska, celkový viskozitný   viac...