Biohit

Dávkovače Biohit Prospenser
Dávkovače Biohit Prospenser majú veľmi široký rozsah a dobrú citlivosť nastavenia požadovaného objemu. Diely dávkovača, ktoré prichádzajú do styku s dávkovanou kvapalinou, sú zhotovené z borosilikátového skla, PTFE a PVDF, pružiny ventilov sú z Pt/Ir. Dávkovače sú preto vhodné pre prácu s takými kvapalinami, ktoré tieto materiály nenarušujú (silne alkalické látky, kyselina fluorovodíková). Dávkované kvapaliny tiež nesmú obsahovať pevné častice.