Biohit

Dávkovače Biohit Prospenser
Dávkovače Biohit Prospenser majú veľmi široký rozsah a dobrú citlivosť nastavenia požadovaného objemu. Diely dávkovača, ktoré prichádzajú do styku s dávkovanou kvapalinou, sú zhotovené z borosilikátového skla, PTFE a PVDF, pružiny ventilov sú z Pt/Ir. Dávkovače sú preto vhodné pre prácu s takými kvapalinami, ktoré tieto materiály nenarušujú (silne alkalické látky, kyselina fluorovodíková). Dávkované kvapaliny tiež nesmú obsahovať pevné častice.
Biohit Prospenser
Biohit Prospenser Dávkovače Biohit ProspenserDávkovače Biohit Prospenser majú veľmi široký rozsah a dobrú citlivosť nastavenia požadovaného objemu. Diely dávkovača, ktoré prichádzajú do styku s dávkovanou kvapalinou, sú   viac...
Biohit Proline Prospenser
Biohit Proline Prospenser Dávkovače Biohit Proline ProspenserJednoducho použiteľný dávkovač, vhodný aj na koncentrované kyseliny, zásady, soľné roztoky a mnoho organických rozpúšťadiel. Plne autoklávovateľné pri 121°C, 2 bar, 20 minút.   viac...