Rotátory a rolery

Rotátory Stuart
Rotátory Stuart Prístroj pozostáva z pohonu, ktorý otáča tanierom s upevnenými skúmavkami. Tento spôsob miešania je efektívny, pritom ale veľmi šetrný ku vzorkám, hodí sa napr. veľmi dobre pre udržiavanie biologických vzoriek v   viac...
Rollery Stuart
Rollery Stuart Tieto prístroje pozostávajú zo série osovo rotujúcich valcov, po ktorých sa prevaľujú premiešavané skúmavky so vzorkami, celý mechanizmus s valcami navyše vykonáva prídavný kývavý pohyb. Valce sú umiestnené tesne   viac...