Rotačné vývevy

Tieto vývevy sú univerzálne použiteľné pre laboratórne i prevádzkové účely, a to i v trvalej prevádzke. Ich mazanie je podľa typu tlakové alebo podtlakové, vyhotovenie jedno- alebo dvojstupňové.
Výhody rotačných vývev:
- výrazne nižší dosiahnuteľný medzný tlak
Nevýhody rotačných vývev:
- pracujú s olejom, ktorého pary môžu kontaminovať čerpané médium, resp. pary čerpaného média môžu znehodnocovať olejovú náplň vývevy
- viac konštrukčných prvkov je pohyblivých, čo znamená ich postupné opotrebovanie a tiež väčší vývoj tepla
- sú citlivejšie na agresívne látky a vyžadujú väčšiu prevádzkovú starostlivosť
LAVAT jednokomorové
LAVAT jednokomorové Sú vybavené (okrem modelov 1.5) automatickým odpojením a zavzdušnením vývevy pri výpadku napájacieho napätia. Odsávaný priestor nesmie obsahovať agresívne plyny ani mechanické nečistoty.   viac...
LAVAT dvojkomorové
LAVAT dvojkomorové Sú vybavené (okrem modelov 1.5) automatickým odpojením a zavzdušnením vývevy pri výpadku napájacieho napätia. Odsávaný priestor nesmie obsahovať agresívne plyny ani mechanické nečistoty.   viac...
Vacuubrand jednostupňové
Vacuubrand jednostupňové Ich štandardnou súčasťou je automatický ventil, ktorý sa pri vypnutí motora uzavrie a ďalej udržuje vákuum v olejovej komore. Tá má v porovnaní s inými obdobnými výrobkami podstatne väčší obsah   viac...
Vacuubrand dvojstupňové
Vacuubrand dvojstupňové Parametre sú až na počet komôr zhodné s vývevami jednokomorovými. Vstup všetkých výviev je vybavený prírubovým prstencom. Pri menších vývevách 2,5 a 6 má veľkosť NW 16, zatiaľ čo pri väčších   viac...
Príslušenstvo rotačných vývev
Príslušenstvo rotačných vývev Výstupný prúd z každej olejovej vývevy vždy obsahuje olejovú hmlu, ktorej množstvo závisí na operačných podmienkach (najmä tlaku a teplote z evakuovaného priestoru). Výstupný prúd z vývevy by preto   viac...
Vákuové jednotky Vacuubrand PC 3
Vákuové jednotky Vacuubrand PC 3 Ich základom sú dvojstupňové rotačné vývevy RZ. Podľa typu vývevy sa riadia hlavné charakteristiky (medzný tlak a čerpacia rýchlosť) jednotky. Vývevy sú namontované na podložke spoločne s   viac...
Príslušenstvo rotačných vývev
Príslušenstvo rotačných vývev Vymrazovacia nádoba je sklenená, k výveve sa pripája trubkou s priemerom 22 mm, k odsávanému objektu sa pripája cez zábrus 29/32 (plášť), dole má ventil pre odvod kondenzátu. Celá je krytá izoláciou   viac...
Oleje pre rotačné vývevy Vacuubrand
Oleje pre rotačné vývevy Vacuubrand Vysokoviskózny olej B S nízkou tenziou pár, pri vyššej teplote zabezpečuje dobré tesnenie a dosiahnutie správneho medzného tlaku. Je vhodný len tam, kde sa v parách nemôžu   viac...
LAVAT pomalobežné
LAVAT pomalobežné Vývevy staršej robustnej konštrukcie vhodné predovšetkým pre nepretržité čerpanie v priemyselných prevádzkach. Pohon trojfázovými elektromotormi pomocou klinového prevodu. Vzhľadom na podtlakové   viac...