Hybridné vývevy

Ide o spojenie rotačnej olejovej vývevy a membránovej vývevy do dvoch stupňov a ich prípadné doplnenie vhodnými periférnymi prvkami pre zachytávanie nečistôt, odlučovanie kondenzátu a reguláciu vákua. Membránová výveva je prvým stupňom, ktorý evakuuje druhý, olejový stupeň. Tým sa dosahuje mimoriadne hlboké vákuum. Ďalej sa z olejového stupňa prakticky celkom odstráni vlhkosť a kondenzáty odsávaných pár, čo vedie k obmedzeniu korózie a k výraznému predĺženiu životnosti prístroja i olejovej náplne.
Vacuubrand RC 6 hybridná
Vacuubrand RC 6 hybridná Hybridná chemická výveva Vacuubrand RC 6. Jeden motor poháňa olejovú i membránovú časť. Má výkon 0.37 kW, dosahuje 1500 otáčok za minútu a má krytie IP40. Olejová komora   viac...
Vývevy ručné
Vývevy ručné Telo vývevy je vylisované z PS. Pozostáva z valca objemu cca 15 ml, v ktorom sa stlačením ruky pohybuje piest. Na prívode i výstupe vzduchu je olivka pre hadicu s vnútorným priemerom 6 mm.    viac...
Vákuové jednotky Vacuubrand PC8/RC6
Vákuové jednotky Vacuubrand PC8/RC6 Je to hybridná výveva RC 6 vybavená odlučovačom oleja, kondenzátorom emisií s bankou. Všetko, vrátane spínača, je umiestnené na stabilnom podstavci. Jednotka nemá zabudované žiadne prvky na   viac...
Vákuové jednotky Vacuubrand RP VARIO
Vákuové jednotky Vacuubrand RP VARIO Ide o prepojenie olejovej vývevy s trojstupňovou membránovou vývevou. Pri pomerne hlbokom vákuu dosahujú vysoké čerpacie rýchlosti. Doporučené sú preto všade tam, kde sa pracuje s väčšími odsávanými   viac...
Vákuové jednotky Vacuubrand HP
Vákuové jednotky Vacuubrand HP Ich základom je olejová difúzna pumpa (odsávaná látka je v priamom kontakte s olejovou náplňou difúznej pumpy), ktorej je predradená rotačná olejová výveva. Tá je vo vyhotovení pre prácu s   viac...