Binder

Laboratórne sušiarne, inkubátory nechladené i chladené, vákuové sušiarne, testovacie komory a ďalšie prístroje značky Binder majú pre svoju kvalitu výbornú povesť. Patentovaný systém vyhrievania ATP-Line (systém predhrievanej komory zabezpečuje rovnomerné rozloženie teplôt vnútri komory), ohrevné elementy nie sú v priamom styku s vnútorným plášťom komory, regulátory teploty Solid.Line, Classic.Line a inovovaný rad Avantgarde.Line.

Solid.Line - rozsah regulácie teploty do +250°C, jednoduchý kontrolér s LED displejom, manuálna odvetrávacia klapka, jedna teplotná rampa, časovač pre odložený štart, vizuálny teplotný alarm.

Classic.Line - rozsah regulácie teploty do +300°C, rôzne druhy mikroprocesorových regulátorov líšiacich sa funkciami, analógový, segmentový LED alebo farebný LCD displej, patentovaný systém vyhrievania APT.Line (systém predhrievania komory pre rovnomerné rozloženie teplôt), mechanicky ovládaná odvetrávacia klapka.

Avantgarde.Line - rozsah regulácie teploty do +300°C, moderný mikroprocesorový regulátor s jednoduchým a intuitívnym ovládaním, jasný, dobre čitateľný alfanumerický LCD displej, USB pripojenie (voliteľne Ethernet), vylepšený patentovaný systém APT.Line s optimalizovaným tokom prúdenia vzduchu, výborné teplotné vlastnosti a nízke tepelné straty, optimalizované rozloženie teplôt v komore, vylepšená energetická účinnosť, nastaviteľná teplotná bezpečnostná poistka, elektromechanicky ovládaná odvetrávacia klapka, ergonomický systém otvárania dverí.

Sušiareň E28 ekonomická
Sušiareň E28 ekonomická Typ malej sušiarne s prirodzeným prúdením vzduchu v komore. Teplota sa nastavuje v rozpätí od 60 do 230°C otočným spínačom analógového regulátora, údaj o skutočnej teplote vo vnútri komory je k dispozícii na   viac...
Sušiarne ED
Sušiarne ED Základné modely sušiarní bez nútenej cirkulácie vzduchu v komore. Komora je z kvalitného antikorózneho materiálu, vzadu má manuálne ovládanú vetraciu klapku s priemerom 50 mm.   viac...
Sušiarne FD
Sušiarne FD Základné modely sušiarní s nútenou cirkuláciou vzduchu v komore. Kvalitný antikorózny materiál komôr, ohrevné elementy nie sú v styku s   viac...
Sušiarne FED
Sušiarne FED Modely sušiarní s nútenou cirkuláciou vzduchu v komore. Kvalitný antikorózny materiál komôr, ohrevné elementy nie sú v styku s vnútorným   viac...
Sušiarne FP
Sušiarne FP Rad sušiarní s nútenou cirkuláciou vzduchu v komore, vybavených programovateľným regulátorom radu Classic.Line. Rozsah temperovania je +5°C nad teplotu okolia do +300°C. Nastavovať je možné zložitú teplotnú krivku až   viac...
Testovacie komory M
Testovacie komory M Prístroje pre testovanie dielov z plastov, stavebných dielov, strojných dielov pri rôznych teplotách. Vyznačujú sa malými priestorovými a časovými odchýlkami od nastavenej teploty, ktorá môže byť nastavená od + 5°C   viac...
Testovacie komory MK a MKT
Testovacie komory MK a MKT Sú určené pre testovanie dielov z plastov, stavebných dielov, strojných dielov pri rôznych teplotách od -40°C do +180°C pri modeloch MK a od -70°C pri modeloch MKT. Vyznačujú sa mimoriadne malými priestorovými a   viac...
Testovacie komory MKF
Testovacie komory MKF Rad presných komôr pre testy elektronických dielov, dielov pre automobilový priemysel, korózne testy, starnutie dielov z plastov a pod. Teplotu je možné voliť od -40 do +180°C s mimoriadne malou odchýlkou. Nastaviť   viac...
Testovacie komory KMF
Testovacie komory KMF Prístroje pre stabilitné testy materiálov a výrobkov pri dlhodobo presne udržiavaných teplotných a vlhkostných podmienkach. Využitie nájde napríklad pri testoch obalových materiálov, automobilových dielov, plastov   viac...
Bezpečnostné sušiarne FDL
Bezpečnostné sušiarne FDL a MDL Sušiareň vhodná na prácu s lakmi alebo inými látkami, z ktorých sa pri sušení uvoľňuje horľavé rozpúšťadlo. Rozsah nastavenia teploty do   viac...
Vákuové sušiarne VD a VDL
Vákuové sušiarne VD a VDL Patentovaná ATP-Line konštrukcia zásuvných roštov komory garantuje rýchly prenos tepla z  vyhrievaných stien komory cez rošty na vzorky a homogénne rozloženie teploty v komore. Riešenie predohrievanej komory zaisťuje   viac...
Mikrobiologický inkubátor B28
Mikrobiologický inkubátor B28 ekonomický Ekonomický model malého inkubátora s prirodzeným prúdením vzduchu v komore. Vnútorné dvere sú sklenené, teplota sa nastavuje v rozpätí od +30 do +70°C otočným spínačom. Údaj o skutočnej teplote vo vnútri komory je na   viac...
Mikrobiologické inkubátory BD a BF
Mikrobiologické inkubátory BD a BF Univerzálne modely inkubátorov, typ BD bez nútenej cirkulácie, typ BF je ventilovaný s možnosťou nastavenia výkonu ventilátora, vnútorné dvere sú sklenené. V ich konštrukcii je uplatnený systém ATP-Line s   viac...
Mikrobiologické inkubátory KB chladené
Mikrobiologické inkubátory KB chladené Konštrukcia komory ATP-Line je tu kombinovaná s výkonným chladením - patentovaným systémom DCT, ktorý zaisťuje rýchle ochladzovanie komory s okamžitou tepelnou odozvou. Chladiace elementy sú v priamom kontakte s   viac...
Inkubátory KT chladené
Haematokrit 210 Chladené inkubátory pre univerzálne použitie. Technológia BINDER APT.line™ zaisťuje optimálnu homogenitu teplôt aj   viac...