Kladivové mlyny

Mlecia komora je vo vnútri ryhovaná, proti kladivám rotora nestoja žiadne britvy. Mletý materiál sa do komory privádza smerom k osi rotora, úderovou silou je drvený a prepadáva sitom na dno komory.