Memmert

Osvedčený sortiment sušiarní, chladených i nechladených inkubátorov, klimatizačných komôr a vákuových sušiarní.

Vlastnosti regulátorov
Vlastnosti regulátorov Osvedčený sortiment teplotnej techniky zahŕňa nielen sušiarne, ale aj inkubátory, chladené inkubátory, klimakomory a vákuové sušiarne.  viac...
Laboratórne sušiarne UN
Laboratórne sušiarne UN Laboratórne sušiarne Memmert UN s prirodzeným prúdemín vzduchu v komorePoužiteľný rozsah teplôt +10°C nad teplotu okolia do +300°C (nastaviť je možné +20 až +300°C). Teplotná odchýlka   viac...
Laboratórne sušiarne UF
Laboratórne sušiarne UF Laboratórne sušiarne Memmert UF s núteným prúdemín vzduchu v komore (ventilátor)Použiteľný rozsah teplôt +10°C nad teplotu okolia do +300°C (nastaviť je možné +20 až +300°C). Teplotná odchýlka   viac...
Laboratórne sterilizátory SN
Laboratórne sterilizátory SN Sterilizátory s prirodzeným prúdením vzduchu v komore • spĺňajú všetky požiadavky a normy pre zdravotnícke výrobky• spoľahlivé výsledky bez ohľadu na objem   viac...
Laboratórne sterilizátory SF
Laboratórne sterilizátory SF Sterilizátory s núteným prúdením vzduchu v komore (s ventilátorom) • spĺňajú všetky požiadavky a normy pre zdravotnícke výrobky• spoľahlivé výsledky bez ohľadu   viac...
Priechodné sušiarne UF TS
Priechodné sušiarne UFP TS • špeciálne modely sušiarní s dverami z oboch strán prístroja• nakládka vsádzky z jednej strany a vykladanie zo strany druhej• sušiareň môže tvoriť prechod zo štandardného   viac...
Mikrobiologické inkubátory IN
Mikrobiologické inkubátory IN Inkubátory s prirodzeným prúdením vzuchu v komore, nechladené • vnútorné sklenené dvere• menší výkon ohrevu a rozsah teplôt pre zníženie prekmitov teploty a   viac...
Mikrobiologické inkubátory IF
Mikrobiologické inkubátory IF Inkubátory s núteným prúdením vzuchu v komore (s ventilátorom), nechladené • vnútorné sklenené dvere• menší výkon ohrevu a rozsah teplôt pre zníženie prekmitov   viac...
Inkubátory ICP chladené
Inkubátory ICP chladené • aktívne chladenie kompresorovým agregátom• ovládanie regulátorom TwinDISPLAY (viď vlastnosti regulátorov)• vnútorné sklenené dvere, regulovateľný ventilátor viac...
Inkubátory IPP chladené
Inkubátory IPP chladené • aktívne chladenie Peltierovým článkom (energeticky úsporný, avšak menší výkon)• ovládanie regulátorom SingleDISPLAY alebo TwinDISPLAY (verzie plus, viď vlastnosti   viac...
Klimatizačné komory HPPeco
Klimatizačné komory HPP • chladené komory s riadenou vlhkosťou pre presné a spoľahlivé stabilizačné testy materiálov• teplotný rozsah 0 až +70°C, vlhkostný rozsah 10 až 90% r.v.• so zapnutým interným   viac...
Teplotné a vlhkostné komory HCP
Teplotné a vlhkostné komory HCP • nové verzie komôr a skríň, viac...
Testovacie komory CTC / TTC
Testovacie komory CTC/TTC • klimakomory s väčším teplotným a vlhkostným rozsahom a veľmi rýchlou zmenou týchto veličín• komora TTC reguluje iba teplotu, komora CTC teplotu a vlhkosť• ochladenie z +180°C na   viac...
CO2 inkubátory ICO
CO2 inkubátory INCmed • temperovanie od 5°C nad teplotu okolia do +50°C s riadením obsahu CO2 vo vnútri komory• štandardne   viac...
Vákuové sušiarne VO
Vákuové sušiarne VO a VOcool Vákuové sušiarne Memmert VO ● viac...
Police pre prístroje Memmert
Police pre prístroje radu Generation 2012 Police k sušiarňam a inkubátorom MemmertŠtandardné police sú z drôteného pletiva s nosnosťou do 30 kg. Objednať je možné police z dierovaného plechu s nosnosťou 30 kg. viac...