LAC

Ide o výber z rozsiahleho sortimentu známeho českého výrobcu. K dispozícii sú klasické malé mufľové pece s nepriamym ohrevom komory, malé i veľké pece s priamym ohrevom komory, ale i špeciálne vysokoteplotné pece, alebo pece s inertnou atmosférou, či pece vákuové. Vybavujú sa PID-regulátormi HT 40 A, Ceramic a Industry. Majú prehľadný svietiaci displej s indikáciou stavu výstupov, so zálohovaním pri výpadku napätia, s ľahkou obsluhou pomocou membránovej klávesnice. Pri regulátoroch je deklarovaná presnosť ±2°C, avšak presnosť regulácie teploty v určitom bode pece je daná nielen druhom použitého regulátora, ale tiež druhom, počtom a umiestnením teplotných čidiel v komore pece. Prakticky všetky druhy pecí je možné za príplatok dovybaviť prívodom ochrannej atmosféry alebo ventilátorom na odťah splodín.

Regulátor HT40AL - 1 program: 2x nábeh, 2x výdrž, 1 merací vstup, 3 výstupy (regulačný, pomocný, alarmový),  1 komunikačná linka, monitoring programom HtMonit možný, oneskorený štart programu, indikácia priebehu programu na čelnom paneli, ukončenie programu výstupným relé, automatické nastavenie regulačných parametrov, uzamknutie nastavenia prístroja proti nekvalifikovanému zásahu.

Regulátor HT40P - 10 programov: každý 15 krokov, 1 merací vstup, 0 digitálnych vstupov, 3 výstupy (regulačný, pomocný, alarmový),  1 komunikačná linka, monitoring programom HtMonit možný, datalogger s možnosťou záznamu 500 meraní, automatické nastavenie regulačných parametrov, uzamknutie nastavenia prístroja proti nekvalifikovanému zásahu.

Regulátor HT60B - regulácia na konštantnú hodnotu, 1 merací vstup, 0 digitálnych vstupov, 2 výstupy (regulačný, alarmový/signalizačný), 1 komunikačná linka, monitoring programom HtMonit možný, automatické nastavenie regulačných parametrov, rampová funkcia (po zapnutí prístroja pozvoľný nábeh na teplotu, rýchlosť nábehu je zadávaná v °C/hod), manuálny režim pre nastavenie požadovaného výkonu ručne napr. pri poruche čidla, uzamknutie nastavenia prístroja proti nekvalifikovanému zásahu

Regulátor Ht205 - 30 programov, každý 15 krokov, 1 merací vstup, 2 digitálne vstupy, 7 výstupov (regulačné, alarmové, pomocné), LAN rozhranie, 2 komunikačné linky, datalogger meraných hodnôt 500 záznamov, datalogger správ o činnosti prístroja 200 záznamov, datalogger teploty okolia 500 záznamov, zmena programu počas jeho priebehu, indikácia behu programu na čelnom paneli, systém Master Slave, kaskádna regulácia, automatické nastavenie regulačných parametrov.

Software HtMonit pre pece s regulátormi Ht205
Pece vybavené regulátorom Ht205 je možné dovybaviť softvérom a prepojením s PC. Dodávaný program je možné využiť pre online monitorovanie pece, kedy nepretržite sníma aktuálne údaje a ukladá ich do tabuľky, zobrazuje v grafe, prípadne je možné využiť ho len pre programovanie pece a prenos dát z pamäti regulátora. Štandardne je dodávaný s káblom dlhým 3 metre, maximálne je možné prepojenie na vzdialenosť 12 metrov.

Mufľové laboratórne pece LMV
Mufľové laboratórne pece LMV Mufľové laboratórne pece LMV pre teploty do 1200°CKeramická mufľa je uzavrená, kruhová, s prístupom zhora. Táto vertikálna pec je preto výhodná najmä tam, kde sa vypaľujú predmety, ktorých tvar   viac...
Mufľové ekonomické pece LE
Mufľové ekonomické pece LE Ekonomické mufľové pece LE do 1100°CPece pre základné použitie s riadeným nábehom i poklesom teploty. Plášť pece je nerezový, ohrevné špirály sú uložené v trubiciach z kremenného skla a sú tak   viac...
Mufľové laboratórne pece LMH
Mufľové laboratórne pece LMH Mufľové laboratórne pece LMH pre teploty do 1200°CPece s uzavretou keramickou mufľou sú určené pre najbežnejšie laboratórne aplikácie. Ohrevné špirály nie sú v priamom kontakte s atmosférou v   viac...
Mufľové laboratórne pece L
Mufľové laboratórne pece L Mufľové laboratórne pece L pre teploty do 1200°CMufľa je opäť keramická, avšak skladaná a teda nie úplne plynotesná. Napriek tomu dobre chráni špirály proti styku so vsádzkou alebo splodinami z   viac...
Laboratórne pece LH
Laboratórne pece LH Laboratórne pece LH pre teploty do 1340°CKomora pece je z odľahčených keramických tvaroviek a ohrevné špirály sú v priamom kontakte s atmosférou v peci. Tieto pece sú veľmi dobré pre všetky   viac...
Trubkové pece LT
Trubkové pece LT Trubkové pece LT pre teploty do 1300°CPec celonerezovej konštrukcie s použitím špičkových izolačných materiálov, ktoré znižujú spotrebu elektrickej energie a zlepšujú rýchlosť nábehu na   viac...
Horizontálna gravimetrická pec LG
Vlastnosti regulátorov LAC Horizontálna gravimetrická pec LG pre teploty do 1200°C Kombinuje komorovú pec s regulátorom Ht40P, presné laboratórne váhy a software pre stanovenie a   viac...
Laboratórne spopolňovacie pece LZ
Vlastnosti regulátorov LAC Laboratórne spopolňovacie pece LZ pre teploty do 1200°C Špeciálne navrhnutá pec   viac...
Prekladové dosky a dištančné stĺpiky
Prekladové dosky a dištančné stĺpiky Pece sa bežne nevybavujú vnútornými policami. Pre lepšie využitie vnútorného priestoru komory je možné do pece vložiť stĺpiky a na ne keramické dosky. Dištančné stĺpiky sú vlastne keramické trubice s priemerom 40 mm.   viac...
Vysokoteplotné sušiarne PP
Vysokoteplotné sušiarne PP Pece vhodné pre sušenie, popúšťanie, žíhanie alebo umelé starnutie materiálov. Horizontálna cirkulácia vnútornej atmosféry pre lepšiu homogenitu teploty. Všetky pece, s výnimkou modelu PP 20, ktorý je dodávaný len v   viac...