Príslušenstvo

Výrobca ponúka veľmi široký sortiment pomôcok, ktoré majú pomôcť predĺžiť životnosť kúpeľa, alebo majú slúžiť na ľahšiu, efektívnejšiu manipuláciu so spracovávanými vzorkami. Z týchto pomôcok sú pre účely tohto katalógu vybrané len tie najčastejšie dopytované, z ktorých sú najdôležitejšie závesné košíky. Užívateľ ale môže v mnohých prípadoch improvizovať. Pri máčaní malých predmetov (napr. šperkov) vo veľkom kúpeli, môže byť vo vani len voda a do nej sa ponorí kadička s čistiacim roztokom (ktorý sa tak samozrejme šetrí). O ponuke ďalších rôznych nádob, držiakov a vložiek do kúpeľov Sonorex budeme informovať na základe požiadavky.
Príslušenstvo pre kúpele Bandelin
Príslušenstvo pre kúpele Bandelin Majú vypletané dno i boky pletivom pochrómovaného nerezového drôtu. Závesy slúžia ako rukoväte, sú výkyvné a majú tvar prispôsobený na zavesenie na kratšiu hranu kúpeľa, pre ktorý je košík určený.   viac...
Príslušenstvo pre kúpele Bandelin
Príslušenstvo pre kúpele Bandelin Veko nerezové na zakrytie kúpeľa. Má výrezy, ktoré umožňuje dosadnutie veka i keď je v kúpeli ponorený závesný košík. viac...
Príslušenstvo pre kúpele Bandelin
Príslušenstvo pre kúpele Bandelin Vložky do vane kúpeľa (KW) Sú z plastu (PE pri KW3 a KW5, inak z PP), vrátane veka. Slúži ako ochrana vane kúpeľa pred účinkom agresívnych látok. Pokiaľ   viac...
Príslušenstvo pre kúpele Kraintek
Príslušenstvo pre kúpele Kraintek Pre ľahšiu prácu s predmetmi vkladanými do kúpeľa výrobca ponúka nerezové košíky, prípadne špeciálne držiaky na kadičky a skúmavky. Ich dôsledné používanie predlžuje životnosť prístroja a   viac...
Čistiace roztoky
Čistiace roztoky Dodávajú sa vo forme koncentrátu, ktorý sa podľa potreby riedi vodou v pomere 1:20 až 1:100. Tickopur RW77 je alkalický prípravok s obsahom NH3, vhodný najmä pre   viac...