Viskozitné štandardy

Kalibračné štandardy RHEOTEST
Kalibračné štandardy RHEOTEST Jedná sa o špeciálne vyčistené a upravené minerálne oleje, ktorých presne zmeraná dynamická viskozita (pri teplote 20.00°C, s chybou menšou než 1%) je výrobcom udaná na obale a zaručená po dobu 6 mesiacov od dátumu   viac...