Vlastnosti regulátorov LAC

Vlastnosti regulátorov LAC

Regulátor Ceramic a Industry
PID regulátor určený predovšetkým pre výpal keramiky. Má hodiny reálneho času, takže je možné voliť rýchlosť nárastu či poklesu teploty, dobu výdrže, automatické zapnutie i vypnutie pece (a tým napr. voliť aj lacnejší nočný výpal). Regulátor má pamäť na 20 programov, z nich každý môže mať až 15 krokov a umožňuje teda voliť komplikovanú teplotnú krivku výpalu. Model Industry má v porovnaní s modelom Ceramic viac funkcií – napríklad pamäť na 30 programov, alebo možnosť ovládať periférne zariadenia pece (otvorenie ventilačnej klapky, spustenie ventilátora a pod …).
Software pre pece s regulátormi Industry
Pece vybavené regulátorom Industry je možné dovybaviť softvérom a prepojením s PC. Dodávaný program je možné využiť pre online monitorovanie pece, kedy nepretržite sníma aktuálne údaje a ukladá ich do tabuľky, zobrazuje v grafe, prípadne je možné využiť ho len pre programovanie pece a prenos dát z pamäti regulátora. Štandardne je dodávaný s káblom dlhým 3 metre, maximálne je možné prepojenie na vzdialenosť 12 metrov.