Elektrické vývody

Elektrické vývody
Elektrické vývody rozlišujeme na stolné a nástenné. Stolné vývody (stĺpiky) sú určené na jednostranné alebo obojstranné stoly. Nástenné vývody (kanály) sú určené pre suché prístrojové a písacie stoly.