Byreta podľa Pelleta so skl. špičkou B tr.AS

Byrety automatické podľa Pelleta

Byrety automatické podľa Pelleta s výpustným skleneným kohútom a prepúšťacím skleneným kohútom, ktorým je možné naplnenú odmernú trubicu byrety vypustiť späť do zásobnej fľaše.

Byreta automatická trieda B, hnedá graduácia, sklenený výpustný kohút (typ A), prepúšťací sklenený kohút, bez Schellbachovho pruhu, bez zásobnej fľaše a balónika.

Byreta automatická trieda B, hnedá graduácia, sklenený výpustný kohút (typ A), prepúšťací sklenený kohút, Schellbachov pruh pre lepšie odčítanie, bez zásobnej fľaše a balónika.

Byreta automatická trieda AS, modrá graduácia, sklenený výpustný kohút (typ A), prepúšťací sklenený kohút, Schellbachov pruh pre lepšie odčítanie, bez zásobnej fľaše a balónika.

Byreta automatická trieda AS, modrá graduácia, sklenený výpustný kohút s výtokovou špičkou (typ B), prepúšťací sklenený kohút, Schellbachov pruhpre lepšie odčítanie, bez zásobnej fľaše a balónika.

Byreta automatická trieda K, modrá graduácia, sklenený výpustný kohút (typ A), prepúšťací sklenený kohút, Schellbachov pruh pre lepšie odčítanie, úradne overená - metrologická značka K4, bez zásobnej fľaše a balónika.

Byreta automatická trieda K, modrá graduácia, sklenený výpustný kohút s výtokovou špičkou (typ B), prepúšťací sklenený kohút, Schellbachov pruh pre lepšie odčítanie, úradne overená - metrologická značka K4, bez zásobnej fľaše a balónika.

Štandardne sa komplet automatickej byrety objednáva po jednotlivých dieloch – vlastná byreta, zásobná fľaša a balónik (viď príslušenstvo k byretám Pellet).

Objem
50 ml
Poznámka
modrá graduácia, Schellbach
delenie ml
0,1