CO2 inkubátor C 150

CO2 inkubátory

CO2-Inkubátory Binder CB a C
Modely CB sú určené pre najvyššie nároky pri kultiváciách. Systém predhrievanej komory ATP-Line a spoľahlivé senzory pre meranie obsahu CO2 zaisťujú najvyššie parametre inkubácie. Komora je nepriepustná, nerezová, patentovaný systém Permadry zabezpečuje správne zmiešavanie atmosféry v komore až do relatívnej vlhkosti cca 98%, bez tvorby kondenzátov na stenách komory. Konštrukcia plynového zmiešavača s nasávaním atmosféry zabezpečuje homogénne rozloženie koncentrácie CO2 v komore, kde dochádza inak iba k prirodzenej cirkulácii atmosféry. Obsah CO2 možno voliť od 0 do 20 % s citlivosťou 0.1 %. Prístroje majú štandardne jednu prípojku pre prívod CO2 s priemerom 6 mm. Infračervené senzory CO2 (nezávislé na obsahu vlhkosti) sú citlivé, takže po otvorení dverí dochádza k okamžitému vyrovnaniu koncentrácie CO2 v komore. Programovateľný štvorkanálový regulačný systém obsahuje bezpečnostné prvky, teplotu je možné regulovať od 7°C nad teplotou okolia do 60°C s citlivosťou nastavenia 0.1°C, veľkým prínosom je program rýchlej sterilizácie komory pri 180°C.
Model C je ekonomická verzia inkubátora s podobnými základnými parametrami a s rovnakým systémom predhrievania komory, humidifikácia je tu zabezpečená vodnou nádržkou s kontrolou tvorby kondenzátu až do 95% relatívnej vlhkosti. Tento typ nie je vybavený sériovým výstupom a je osadený jednoduchším regulátorom. Výhoda rýchlej sterilizácie komory pri 180°C ostáva, inkubátor je možné objednať s pravými alebo ľavými dverami, ktoré sú už v štandarde uzamykateľné. S pomocou adaptéra je možné tieto modely stohovať nad seba a šetriť tak miesto v laboratóriu.

<
Poznámka
pravé dvere
Objem
150 l