Odparovacie misky z kremenného skla

Odparovacie misky z kremenného skla
S plochým dnom a výlevkou.