Sušiareň FED 53

Sušiarne FED

Sušiarne Binder FED
Komfortné modely sušiarní s nútenou cirkuláciou vzduchu v komore. Mikroprocesorový regulátor umožňuje temperovanie od +5°C nad teplotou okolia do +300°C s definovanou rýchlosťou nábehu teploty. Užívateľ môže naviac využiť štyri časové funkcie - vyhrievanie zvolenú dobu, trvalé vyhrievanie, vyhrievanie zvolenú dobu od dosiahnutia požadovanej teploty. Výkon výhrevných telies sa dá navoliť od 0 do 100 % a tak ovplyvniť rýchlosť nábehu na požadovanú teplotu. Prístroj má zabudovaný ventilátor pre intenzívny obeh vzduchu v komore, ktorého otáčky sa dajú voliť v rozsahu od 0 do 100 % a vďaka ktorému sa skracuje doba nábehu na požadovanú teplotu. Komora má vzadu vetraciu trubicu s priemerom 50 mm. Vstavané rozhranie RS232 umožňuje dokumentovať priebeh procesu v komore pomocou PC. Pre tieto účely výrobca ponúka software ATP.COM, pomocou ktorého sa dá riadiť až 15 sušiarní súčasne, archivovať snímané údaje, tlačiť protokoly GLP a pod.

 

Objem
53 l