Sušiareň FP 115

Sušiarne FP

Sušiarne Binder FP
Rad sušiarní s nútenou cirkuláciou vzduchu v komore, vybavených programovateľným regulátorom. Rozsah temperovania je +5°C nad teplotu okolia do +300°C. Nastavovať je možné zložitú teplotnú krivku až z 20 krokov, kombinovanú časovými funkciami. Je možné voliť rýchlosť nábehu i poklesu teploty v jednotlivých krokoch. K tomu sa dá prispôsobiť i výkon ventilátora. Sušiarne sú vybavené komunikačným rozhraním RS422. Sušiarne FP vyhovejú všetkým požiadavkám na presné temperovanie, sterilizácie, skúšky materiálov a pod.

 

Objem
115 l
Predajná cena4189,20 €
Suma DPH698,20 €