Testovacia komora M 240

Testovacie komory M

Testovacie komory Binder M
Sú to prístroje pre testovanie dielov z plastov, stavebných dielov, strojných dielov pri rôznych teplotách. Vyznačujú sa preto malými priestorovými a časovými odchýlkami od nastavenej teploty, ktorá môže byť nastavená od +5°C nad teplotou okolia do +300°C. Programovateľný regulátor umožňuje nastaviť komplikovanú teplotnú krivku obsahujúcu niekoľko segmentov nábehu teploty. Voľba sa dá uložiť do pamäti.
Vstavaný ventilátor ma cca 4x vyšší výkon v porovnaní s ventilátormi použitými pri bežných sušiarňach. V spojení s vetracou klapkou (vyústenie priemeru 50 mm), ovládanou v rámci programu testu, je možné dosiahnuť veľmi dobré rýchlosti nábehu teplôt.

Objem
240 l
Predajná cena10914,00 €
Suma DPH1819,00 €