Testovacia komora MK 240

Testovacie komory MK a MKT

Testovacie komory Binder MK a MKT
Rovnako ako komory série M sú určené pre testovanie dielov z plastov, stavebných dielov, strojných dielov pri rôznych teplotách a to od -40°C do +180°C pri modeloch MK a až do -70°C pri modeloch MKT. Vyznačujú sa mimoriadne malými priestorovými a časovými odchýlkami od nastavenej teploty a rýchlou rampou ohrevu a chladenia. Programovateľný regulátor umožňuje nastaviť komplikovanú teplotnú krivku. Voľba sa dá uložiť do pamäti.

Testovacie komory Binder MKT súfunkčne rovnaké ako modely MK, avšak s rozšíreným teplotným rozsahom (od -70°C do +180°C).

Objem
228 l
Predajná cena26541,60 €
Suma DPH4423,60 €