Bezpečnostná sušiareň MDL 115

Bezpečnostné sušiarne FDL a MDL

Bezpečnostné sušiarne Binder FDL 115 a MDL 115
Po stránke regulácie teploty ide opäť o plne vybavené modely s multifunkčným regulátorom, ktorý pri modeli FDL 115 umožňuje temperovanie s definovanou rýchlosťou nábehu teploty a pri modeli MDL 115 je programovateľný s možnosťou voľby komplikovanej teplotnej krivky a ukladanie až 25 programov do pamäti. Užívateľ môže využiť štyri časové funkcie - vyhrievanie počas zvolenej doby, trvalé vyhrievanie a vyhrievanie zvolenú dobu od dosiahnutia požadovanej teploty. Výkon ohrevných telies možno voliť od 0 do 100% a tak ovplyvňovať rýchlosť nábehu teploty. Prístroj má zabudovaný ventilátor pre intenzívny obeh vzduchu v komore, jeho otáčky sú voliteľné v rozsahu od 0 do 100%. Vstavané rozhranie RS232 umožňuje dokumentovať priebeh procesu v komore pomocou PC.
Obe sušiarne sú navrhnuté pre prácu s lakmi či inými látkami, pri ktorých sušení sa uvoľňuje horľavé rozpúšťadlo. Aby bolo maximálne potlačené riziko vzniku zmesí pár nebezpečných výbuchom, majú obe sušiarne podstatne výkonnejší ventilátor, ktorý obstaráva obeh 400 m3 vzduchu za hodinu. Vzduch sa vedie cez filter zachytávajúci pevné nečistoty a do komory je privádzaný systémom, ktorý zabezpečuje jeho rovnomerné prúdenie rýchlosťou cca 0.8 - 1.2 m/s, čo zodpovedá podmienkam skúšok lakov podľa EN1539. Vzduch z komory vystupuje vetracou trubicou s priemerom 100 mm, na ktorú sa dá napojiť primerane vyhotovené potrubie odťahu. Aktívnym bezpečnostným prvkom je čidlo sledujúce obeh prisávaného vzduchu, ktoré pri výpadku podá akustický signál.
Na čelnom paneli je graf (krivka rozpúšťadla podľa EN1539), z ktorého užívateľ môže vyčítať aké maximálne množstvo nebezpečnej látky za zvolených podmienok môže do komory sušiarne vložiť.
Okrem rozdielu v druhu regulátora má model MDL115 v porovnaní s modelom FDL115 podstatne výkonnejší ohrev a tým veľmi rýchly nábeh na požadovanú teplotu, možnosť temperovať až do 350°C, ale tým tiež väčšie priestorové a časové odchýlky teploty vo vnútri komory voči požadovanej teplote.

Objem
115 l