Oxisonda 083010MD polarografická

Oxisondy Thermo Scientific Orion

Sondy polarografické
Polarografické sondy pre laboratórne i terénne použitie. Dodávajú sa s káblom 1.5 až 20 metrov. 086030MD je sonda polarografická samomiešacia, vhodná pre laboratórne meranie. Miešací mechanizmus sa spúšťa tlačidlom priamo na sonde, umožňuje teda flexibilnú prácu.
Sondy optické
Moderné optické sondy pre laboratórne aj terénne použitie. Nevyžadujú takú údržbu ako sondy polarografické a nevyžadujú miešanie meranej vzorky. Dodávajú sa s káblom 3 až 30 metrov.

Poznámka
kábel 3 m
Predajná cena790,80 €
Suma DPH131,80 €