Detekčné trubičky

Detekčné trubičky

Detekčné trubičky
Trubička obsahuje vždy nosič, na ktorom je ukotvené chemické činidlo špecificky reagujúce na danú látku. Trubičkou sa presaje určité množstvo vzduchu a zo sfarbenia náplne (porovnávaním s etalónom) sa posudzuje koncentrácia látky vo vzduchu. Pomocou nasávacieho zariadenia Univerzal 86 sa trubičkami preženie potrebné množstvo vzduchu a tak sa určí koncentrácia CO, CO2, či spalných plynov.

Tiež systém detekčných trubičiek Drager je založený na rovnakom princípe. Ich výber je ale oveľa väčší a tiež nasávacie zariadenie nie je ručné, lebo obsahuje malé membránové čerpadielko. Tým užívateľovi ponúka nielen príjemnejšiu prácu, ale samozrejme tiež reprodukovateľnejšie podmienky testu.